10 kasım anma programı

ataturk-10-kasim-kapak-fotograflari-kapak2016-2017
…………………….. MÜDÜRLÜĞÜ
10-16 KASIM ATATÜRK HAFTASI PROGRAMI

 

GÜNDEM:

1. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
2.Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması
3.Günün anlam ve önemiyle ilgili şiirlerin okunması
4. Atatürk’ün özdeyişlerinin okunması
5. Atatürk hakkında yabancı devlet adamlarının sözlerinin okunması
6. Kapanış

İnceleme Kurulu

.

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
………………………..
10 KASIM ATATÜRK’ÜN ÖLÜM YILDÖNÜMÜ
VE
10-16 KASIM ATATÜRK HAFTASI PROGRAMI

1- Sayın okul müdürüm, değerli öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlar. Bugün burada 10 Kasım Atatürk’ün ölüm yıldönümünü ve 10-16 Kasım Atatürk Haftası dolayısıyla toplanmış bulunmaktayız.

2- Aramızdan ayrılışının 78. yılında bir büyük insanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK’ ü sevgi ve saygıyla anıyoruz. Şimdi sizleri, iki dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal marşını okumaya davet ediyorum.

Kim demiş, kim demiş sana
Sen öldün diye

Yıl otuz sekiz On Kasım Perşembe
Hatırdan çıkmayacak bir sonbahar.
Sarsılıyor İstanbul yedi tepe,
Yaman esmiş Dolmabahçe’de rüzgâr

Senin kıymetini yobazlar bilmez
Dünya Tükenir hayat biter ama
Mustafa Kemaller ölmez
Mustafa Kemaller Tükenmez.

3- Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmak üzere 8/A Sınıfı öğrencilerinden ……………….’ü huzurlarınıza davet ediyorum.

Bıraktığın ilkelerin izindeyiz merak etme!
Kimse bozamaz birliğimizi hiçbir sebeple,
Hep yaşayacak bu vatan Ata’m senin izinde,
Söz veririz her 10 Kasım saat dokuzu beş geçe.

4- Atatürk’ün hayatını bizlere okuması için 7/A sınıfından ………………..’ i buraya davet ediyorum.

5- 7/A sınıfı öğrencilerinden ……………………. ‘i “Atatürk’ü Anış” adlı şiiri okuması için huzurlarınıza davet ediyorum.

Bir Atatürk tanıdım baştanbaşa
Hür fikirli, hür yürekli ve yüce,
Atatürk’üm milletimle baş başa,
Böyle önder kısmet olsun cümleye.

6- 6/A sınıfı öğrencilerinden …………………’ ü “Atatürk Gülümsedi” adlı şiiri okuması için huzurlarınıza davet ediyorum.

7- 5/A sınıfı öğrencilerinden Selda DEMİR ‘i “On Kasım” adlı şiiri okuması için huzurlarınıza davet ediyorum.

Sıra dağlar gibi bak orduların
Dört yanı çelikten, ağdır vatanın
Kars, Edirne, İzmir, Ankara, Van’ın
Seni selamlıyor, ey Atatürk’üm

8 – Atatürk’ün özdeyişlerinden bazılarını okuması için 6/A sınıfından ………….. ‘i buraya davet ediyorum.

9- Atatürk hakkında yurt dışındaki devlet adamlarının ve medyanın sözlerini okuması için arkadaşımız 5/A sınıfından …………….. ‘ü buraya davet ediyorum.

10- 6/A sınıfı öğrencilerinden ……………. ‘ü “Mustafa Kemal’i Düşünüyorum.” adlı şiiri okuması için huzurlarınıza davet ediyorum.

11- Şimdi de 4/A sınıfı öğrencilerinden …………… ‘i “Atatürk” adlı şiiri okuması için huzurlarınıza davet ediyorum.

12 – Hazırlamış olduğumuz program burada sona ermiştir. Emeği geçen öğretmenlerimize ve arkadaşlarımıza teşekkür eder, Atatürk’ü her zaman hatırlamayı ve hatırlatmayı kendimize bir borç biliriz. Ruhun şad olsun ey Ulu Türk, ATATÜRK !
Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.

10 KASIM KONUŞMA METNİ

Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 74.yıldönümünde kendisini anmak ve onun mirasına olan minnettarlığımızı ifade etmek için burada toplanmış bulunmaktayız.

Doğadaki tüm canlılar gibi insanoğlunun da yaşamının bir sınırı vardır.Ancak bazı insanlar vardır ki yaşamları boyunca yaptıkları eserlerle, insanlığa yapmış oldukları hizmetlerle yaşamlarından sonra da varlıklarını sürdürürler.

Yaşamını milletine adayan, bir imparatorluğun küllerinden yepyeni ve güçlü bir devlet yaratan eşsiz bir lider, mümtaz bir devlet adamı, büyük bir komutan ve dâhi olan Atatürk bu ender insanlardan biri belki de en büyüğüdür.
Atatürk, hem milli mücadele, hem de Cumhuriyeti inşa sürecinde daima ileriye bakmış, ileriye yürümüştür.
Bugün, Büyük Atatürk’ün yolundan giden bizlere düşen görev de yüzümüzü geleceğe dönmek, ufkumuzu geniş, hedeflerimizi büyük tutmaktır.
Bunun için, 10 Kasım’ları aydınlık geleceğimize yönelik atılımlarımızın esin kaynağı haline getirmeliyiz. Atatürk’e saygının gereğinin bu olduğuna, O’nun manevi huzuruna ancak bu şekilde başımız dik alnımız açık olarak çıkabileceğimiz inancında olmalıyız.
Atamızın en büyük emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne her yönü ile sahip çıkacağımıza söz vererek onu bu Ölüm yıldönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, sözlerime Atatürk’ün şu sözleriyle son veriyorum.
İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal, onu “ben” kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir. O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur.

ATATÜRK’ÜN HAYATI

Atatürk, 1881 yılında, Selânik’te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dır. Asıl adı Mustafa’dır. Selanik’te, Şemsi Efendi Mektebi’nde ilkokula başladı. Selanik Askerî Rüştiyesi’ni, sonra Manastır Askeri İdâdîsi’ni bitirdi. 1899’da İstanbul’a gelip Harbiye Mektebi’ne girdi. 1905’te Harp Akademisi’ni bitirip Şam’daki 5. Ordu’ya gönderildi. Orada “Vatan ve Hürriyet” adlı gizli ve ihtilâl amacı güden bir dernek kurdu. 1907’de Manastır’daki 3. Ordu’ya tayin edildi. 13 Nisan 1909’da İstanbul’da çıkan “31 Mart Vak’ası” üzerine, Hareket Ordusu’nun kurmay başkanı olarak İstanbul’a geldi.
İtalyanların Trablusgarb’a asker çıkarması üzerine oraya gidip çete harpleri yaptı. Balkan Savaşı çıkınca, Romanya üzerinden İstanbul’a geldi. Sofya Askerî Ataşesi iken I. Dünya Savaşı çıktı. Çanakkale’de, Anafartalar’da büyük başarılar kazandı. Daha sonra, Ordu müfettişliği göreviyle 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı. Sadrazam Damat Ferit Paşa’yı, Türkiye’mizin istiklâlini feda ettiği için, telgrafla protesto etti. Haziran 1919′ da bütün ulusa yayınladığı bildiride, ulusça bir olup düşmanla savaşmak; bağımsızlığımızı kazanmamız gerektiğini anlattı.
Erzurum Kongresi’nde, bütün resmi sıfat ve rütbelerini terk etti. 4 Eylül’deki Sivas Kongresi’nde “Heyeti Temsîliye” reisi seçildi. 23 Nisan 1920’de, Ankara’da Büyük Millet Meclisi’ni topladı. Sevr Antlaşması’nı Türk ulusunun tanımadığını bütün dünyaya ilân etti. Büyük zorluklarla yapılan savaşlarda düşmanlarımızı ağır yenilgiye uğrattı. TBMM, Mustafa Kemal’e “Mareşal” rütbesiyle “Gazi” adını verdi. 22 Ağustos 1922’de başlayan Başkomutanlık Meydan Muhârebesi’nde düşmanı büyük bir yenilgiye uğrattı. 1 Kasım 1922’de Saltanat’ı kaldırdı. 24 Temmuz 1923’te Lozan Antlaşması imzalandı. Böylece Türk Milleti, hürriyet ve istiklâline kavuştu. 29 Ekim 1923’de “Cumhuriyet” ilân edildi ve Mustafa Kemal, ilk Cumhurbaşkanı seçildi.
M. Kemal, 3 Mart 1924’te halifeliği kaldırdı. Din ve devlet işlerini birbirinden ayırdı. 1928 yılında Arap harfli alfabe kaldırıldı, yerine Lâtin harfli alfabe kabul edildi. Dil ve tarih alanında devrimler yapıldı. 1931’de Türk Tarih Kurumu’nu, 1932’de Türk Dil Kurumu’nu kurdu. TBMM, kabul ettiği özel bir kanunla Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya 24 Kasım 1934’te “ATATÜRK” soyadını verdi.
Atatürk, milleti uğruna yaptığı her mücadeleden zaferlerle çıktı. Ama bu yorucu hayat bünyesini yıprattı. Hasta olduğu halde memleket işleriyle uğraşıyordu. Büyük kurtarıcı 10 Kasım 1938’de sabah 09.05’te ebedi uykusuna daldı. 19 Kasım günü Sarayburnu’dan alınan tabutu “Yavuz” zırhlısıyla İzmit’e, oradan trenle Ankara’daki Etnografya Müzesi’ne götürüldü. Daha sonra Atatürk’ün tabutu, 10 Kasım 1953’de buradan alındı, ayrı bir törenle Anıtkabir’e nakledildi.
Atatürk sadece başarılı bir asker değildir. Devlet adamı olarak da ileriyi gören büyük dehadır. Türk milletinin bütün ihtiyaçlarını görmüş; kısa süren hayatının bu devresinde durmadan, dinlenmeden yeniye, ileriye koşmuş, ulusuna övünmesini, güvenmesini, çalışmasını öğretmiştir.

ATATÜRK’Ü ANIŞ

Düşmanların elinden
Bizi kurtaran Ata’m
Bu vatanı yeniden
Özenle kuran Ata’m.

Ünümüzü dünyaya
Mertçe duyuran Ata’m.
Gökte güneşe, aya
Benzer kahraman Ata’m.

Adını küçük, büyük,
Anıyoruz her zaman
Adı büyük Atatürk,
Anlı şanlı kahraman

Bir bölünmez vatansın,
Ey ölümsüz Atamız
Gönlümüzde yatarsın
Seni unutamayız.
M. Necati ÖNGAY

ATATÜRK GÜLÜMSEDİ
Atatürk gülümsedi öğretmenim
Siz sınıfa girince
Dağıldı kara bulutlar
Açıldı gonca.
Baktı ki okul yenidir
Siz yenisiniz düşünceler yeni
Atatürk gülümsedi öğretmenim
Saklayamadı sevincini.
Baktı ki gençsiniz bilgili
Eğitiyorsunuz yolunca yöntemince
Atatürk gülümsedi öğretmenim
Sevindi onca.
Baktı ki karışmış aramıza
Çiziyorsunuz yolu
Atatürk gülümsedi öğretmenim
Gözleri dolu dolu.
Anlaşılan bütün yaz
Atatürk gözünü kırpmamış
Çünkü boşmuş sıralar
Çünkü harf okunmamış.

Ama baktı ki gün doğmuş
Bir koşu varmışız okula
Özlemle açılmış kitaplar
Bir iştah kızda oğlanda.
Baktı ki zil çalmış sınıfa girmişsiniz
Bütün bakışlar sizde
Günaydın demiş derse başlıyorsunuz
Sımsıcak bir sevgi gözlerinizde
Baktı ki Türkiye’si Türkiye’miz
Aydınlık ufuklara yürüyor hızla
Atatürk gülümsedi öğretmenim
Kürsüde kendini görünce.
Talât TEKİN

ON KASIM

Yıl otuz sekiz, on kasım Perşembe
Hatırdan çıkmayacak bir sonbahar
Sarsılıyor İstanbul, yedi tepe
Yaman esmiş Dolmabahçe’de rüzgar.

Gerçek olamaz, olsa olsa bir düş
Dokuzu beş geçe Atatürk ölmüş
Böyle toptan bir yas nerde görülmüş?
Beraber ağlıyoruz kurtlar, kuşlar.

Be memlekete en çok hizmet eden
Bu aşk ile dağlara gücü yeten
On sekiz milyonun omzunda giden
Atam Ankara sırtlarında yatar.
C. Sıtkı TARANCI

ATATÜRK’ÜN BAZI ÖZDEYİŞLERİ

– Ne mutlu “Türküm” diyene.

– Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak
Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

– Bu millete çok şey öğretebildim ama; onlara uşak olmayı
bir türlü öğretemedim.

– Yurtta sulh, cihanda sulh.

– Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir.
Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve
hissediyorsanız bu yeterlidir.

– Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur.

– Büyük hedefimiz, milletimizi en yüksek medeniyet seviyesine ve refaha ulaştırmaktır.

– Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.

– Egemenlik verilmez, alınır.

– Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.

– Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

– Öğretmenler! Yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır.

– Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

– Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.

ATATÜRK İÇİN NE DEDİLER?

• Atatürk adı insana, bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyayı, ileri görüşlü anlayışını ve askeri bir lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır. KENNEDY (ABD Eski Başkanı)

• Istırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamak isteyenler Atatürk’ün iman verici ve yön göstericiliğinden örnek ve kuvvet alsınlar. PROF. HERBERT MELZIG (TARİHCİ)

• O, daha dünyaya lazımdı. CHURCHİL

• M. Kemal Atatürk, savaş sonrası döneminin en yetenekli liderlerinden biridir. NEW YORK TİMES GAZETESİ

• Almanya, Atatürk’ün eserine ve mücadelesine hayrandır. Onda, tarihi eseri, özgürlüğü seven bütün milletler için bir sembol olarak kalacak kudretli bir kişilik görmektedir. BERLİN, ALMAN AJANSI

• Atatürk’ün ölümü yalnız Türkiye için değil, tüm dünya için derinliği ölçülemez büyük bir kayıptır. MACAR BASINI

• Atatürk’ün yurt kurtarıcı olduğunu, milletlerin en vefalısı olan Türkler asla unutmayacaklardır. NOELL ROGER GAZETESİ

• Atatürk’ün yaptıkları insanoğlunun kolay kolay yapabileceği şeylerden değildir. O büsbütün başka bir insandı. EL-MISRÎ GAZETESİ

MUSTAFA KEMAL’İ DÜŞÜNÜYORUM

Mustafa Kemal’i düşünüyorum;
Yeleleri alevden al bir ata binmiş
Aşıyor yüce dağları, engin denizleri,
Altın saçları dalgalanıyor rüzgârda,
Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri…
Mustafa Kemal’i düşünüyorum;
Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında
Destanlar yaratıyor cihanın görmediği
Arkasından dağ dağ ordular geliyor
Her askeri Mustafa Kemal gibi.
Mustafa Kemal’i düşünüyorum;
Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel
Hükmediyor uçsuz bucaksız göklere.
Al bir ata binmiş yalın kılıç
Koşuyorlar zaferden zafere…

Mustafa Kemal’i düşünüyorum;
Ölmemiş bir Kasım sabahı!
Yine bizimle beraber her yerde.
Yaşıyor dört köşesinde vatanın
Yaşıyor damar damar yüreklerde.

Mustafa Kemal’i düşünüyorum:
Altın saçları dalgalanıyor rüzgârda,
Mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum.
Uykularıma giriyor her gece.
Elllerinden öpüyorum.
Ü.Yaşar OĞUZCAN

ATATÜRK

Nasıl Söylerim öldüğünü
Atatürk’üm karşımda.
Yatmış uyumuş karlar üstüne
Kalpağı başında.

Nasıl söylerim öldüğünü
Çenesine uzanmış eli
Atatürk’üm çıkar Kocatepe’ye
Dalgın, düşünceli.

Nasıl söylerim öldüğünü
Elinde beyaz tebeşir
Geçmiş tahta başına
Atatürk’üm ders verir.

Nasıl söylerim öldüğünü
Bir ışık vurmuş yüzümüze
Atatürk’üm bakıyor besbelli
Çekidüzen verelim kendimize.
İlhan Demiraslan

Bu Programı Şimdi İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.